Zapraszamy na koncert Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiegi, który odbędzie się przed DK Polan STO w piątek 29.06.2018 o godz. 19.00. WSTĘP WOLNY
28-06-2018

Koncert Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego

Koncert Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego

więcej
11-06-2018

Koncert Olgi Bończyk

Jubileuszowy Tydzień Kultury- Koncert Olgi Bończyk

więcej
05-04-2018

SeniorStarcie przy Warcie 2018

Przegląd Kabaretów Seniorskich

więcej

SOPP "VICTORIA".

Informacje
  • Dzień: Piątek
    Godzina: 17.00-19.00
  • Miejsce:
    sala Maleńka
  • Odpłatność:
    -
Opis:

Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą "VICTORIA" zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada następujące cele:

1. Organizowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących:
a) przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci;
b) poprawie sytuacji życiowej i materialnej ofiar przemocy
w rodzinie i środowisku pozarodzinnym;
c) podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej
społeczeństwa, w szczególności ofiar przemocy, osób
niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, kobiet
i osób marginalizowanych;
d) przestrzeganiu praw człowieka.

2. Podejmowanie zadań edukacyjnych i szkoleniowych dla osób wskazanych
w punkcie 1 podpunkt c dla aktywizacji ich pod względem zawodowym,
społecznym, gospodarczym i politycznym;

3. Przyczynianie się do zwiększenia aktywności osób wskazanych punkciekcie
1 podpunkt c w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

4. Działalność na niwie kultury, sportu i rekreacji, uprawianie
turystyki i krajoznawstwa.

5. Wspieranie organizacyjne, promocyjne (PR-owskie) i rzeczowe osób fizycznych,
instytucji i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób
z punktu 1 podpunkt c.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Prezez SOPP VICTORIA - Urszula Walas tel.kom. 503912925
e-mail: urszula.walas@wp.pl

Plakaty

Losowe zdjęcie